Parodontologická ordinace a dentální hygiena

Před návštěvou

Dentální hygienistky se z časových důvodů mohou věnovat jen našim parodontologickým pacientům.

Ke stomatologickému ošetření je potřeba

Naše ordinace poskytuje stomatologické ošetření pouze registrovaným pacientům.
V současné době je kapacita naplněna. 

K parodontologickému ošetření je potřeba

  • Být registrován a ošetřován u svého ošetřujícího zubního lékaře
  • Mít doporučení od Vašeho ošetřujícího zubního lékaře
  • Objednat se

Objednací doba je zhruba 2 - 3 měsíce.

K ošetření dentální hygienistkou je potřeba

Objednat se na telefonním čísle +420 733 680 748.
K ošetření dentální hygienistkou je potřeba doporučení od ošetřujícího zubního lékaře nebo parodontologa, dentální hygienistka přijímá pacienty od všech zubních lékařů.

Zdravotní pojišťovny

Naše stomatologická a parodontologická ordinace je smluvně vázána na tyto pojišťovny:

  • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Je výhodou, jste-li pojištěncem námi podporované zdravotní pojišťovny. I přesto počítejte s tím, že zákroky často nejsou plně hrazeny z Vašeho zdravotního pojištění a bude potřeba Vaše spoluúčast. Pokud nejste pojištěncem podporované pojišťovny, může být zákrok proveden i mimo rámec pojištění proti přímé hotovostní platbě.